Kansainvälinen Työväen Liitto -AIT- on kulkenut pitkän karikkoisen tien. 30-40 -luvuilla sen toimintaa tukahduttivat fasistien vainot, II maailmansodan jälkeen AIT on ollut erityisesti muiden vasemmistolaisten järjestöjen hyökkäysten kohteena.

02aitMutta 70-luvun loppu ja 80-luku ovat osoittaneet ettei anarkosyndikalismi ole kuollut, vaan on tekemässä uutta voimakasta läpimurtoaan.

Suomen Anarkosyndikalistinen Liitto -SAL- hyväksyttiin tammikuussa -89 järjestetyssä AIT:n konferenssissa sen väliaikaiseksi jäsenjärjestöksi. AIT:n kongressi, joka pidetään kolmen vuoden kuluessa hyväksynee SAL:n täysjäseneksi.

TAUSTAA

Kesällä 1920 Moskovassa perustettu Kolmas Internationaali ehdotti saman vuoden syksynä “Punaisen ammattiyhdistysinternationaalin” koollekutsumista. Kokouspaikaksi oli valittu niin ikään Moskova. Kokouskutsu esitettiin myös syndikalistisille ammattiliitoille. Nämä asettivat ennen Moskovan kokousta järjestetyssä tapaamisessaan ehdoksi Ay-internationaaliin liittymiselleen seuraavanlaisen vaatimuksen:

“Perustettavan järjestön on oltava täydellisen riippumaton kaikista poliittisista puolueista sekä on sen omaksuttava periaate, että sosialistisen yhteiskunnan rakentaminen voidaan toteuttaa vain työväenluokan itsensä toimesta taloudellisten taistelujärjestöjen kautta.”

Moskovan kansainvälinen ammattiyhdistyskokous paljastui farssiksi. Bolshevikkien hallitsema “Neuvostoliiton Ammattiyhdistysten Keskusallianssi” otti vallan haltuunsa, eikä vapauden sosialistien vaatimuksia huomioitu laisinkaan.

Pettymys Moskovan kokoukseen ja sitä edeltänyt syndikalistien tapaaminen poiki kuitenkin idean uuden tapaamisen järjestämisestä. Düsseldorrin kokouksessa loppuvuodesta 1921 vallankumoukselliset- ja anarko-syndikalistit päättivät oman Internationaalin perustamisesta.

AIT:n SYNTY

Vuonna 1922 toistakymmentä järjestöä kokoontui Berliiniin perustamaan syndikalistien kansainvälistä yhteistyöelintä, Kansainvälinen Työväenliitto -AIT:tä-. Tästä alkoi AIT:n räjähdysmäinen kasvu ja sen yhteyteen perustettiin 14 alkuperäisjäsenjärjestön rinnalle lukuisa määrä propagandaryhmiä mm. Japaniin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan ja Uruguayhin. Syntyi myös useita syndikalistisia ammattiliittoja.

Mutta 30-luvulla kiihtynyt rasismin nousu ja toinen maailmansota katkaisivat AIT:n kukoistuskauden. Anarkistit ja syndikalistit ajettiin muiden vasemmistoryhmien tavoin maan alle fasistien toimesta. Tuhansia saksalaisia syndikalisteja teurastettiin keskitysleireillä ja Espanjassa fasistidiktaattori Francon painostustoimet pakottivat useita anarkosyndikalistisen ammattiliiton CNT-AIT:n jäseniä pakenemaan maasta.

Toisen maailmansodan jälkeen oli Euroopan syndikalistinen liike ja AIT tuhottu lähes täysin. 1951 järjestettiin ensimmäinen sodan jälkeinen kokoontuminen, johon otti osaa järjestöjä 14 maasta (mm. Kuubasta, Saksasta, Italiasta, Norjasta, Ranskasta, Argentiinasta ja Uruguaysta). Vaikka tähän tapaamiseen ottikin osaa laaja “järjestökaarti” , tilanne näytti synkältä. Syndikalistinen ay-liike oli murskattu ja kristillisdemokraattiset sekä sosiaalidemokraattiset maltilliset ja keskusjohtoiset järjestöt yrittivät kaikin keinoin estää riippumattoman ja taistelevan työväenliikkeen uuden nousun. Tämän seurauksena 50 – ja 60-luvuilla AIT:n jäsenjärjestöt keskittyivät pääasiassa propagandatyöhön.

AIT:n UUSI NOUSU

Syndikalismin uusi nousu alkoi Espanjasta Francon kuoltua 1975. Anarkosyndikalistinen CNT-AIT nousi maan alta kasvaen hetkessä lähes 200 000 jäsenen liitoksi. Tämä ei säikäyttänyt vain Espanjan hallitusta, kirkkoa ja teollisuusjohtajia, vaan myöskin sosiaalidemokraattista ammattiliittoa -UGT:tä-. CNT:n nousu antoi uutta tuulta kansainvälisen vapaan työväenliikkeen purjeisiin. Pieniksi propagandaryhmiksi kutistuneet pääasiassa anarkosyndikalistiset liitot alkoivat kasvaa jälleen; ja uusia perustettiin.

Nykyään AIT:llä on jäsenjärjestöjä 15 eri maassa. Lisäksi Bulgarian (pakolais-) CNT toimii mm. Ranskassa. AIT:llä on myös yhteyksiä Puolan Solidaarisuus-ammattiliittoon sekä Irlannin anarkosyndikalistien ryhmään. Ammattiyhdistyssektorilla AIT:n jäsenliitoista toimivat tällä hetkellä COB Brasiliassa, CNT-AIT Espanjassa, CNT Ranskassa, USI Italiassa ja RRU Japanissa.

AIT on tärkeä kansainvalinen anarkosyndikalistien linkki ja foorumi; se on väline, jonka kautta voimme kanavoida solidaarisuutta. Lisäksi se tarjoaa informaatiota työväen taisteluista eri puolilla maailmaa. AIT on myös ainut todella toimiva kansainvälinen anarkistinen järjestö.

Artikkeli on julkaistu Kapinatyöläinen #2 (2/89) -lehdessä.