Lukijallemme on varmaankin tullut selväksi, ettemme näe maamme nykyisiä ammattiliittoja hyvänä mallina työväen taistelujärjestöiksi. Valtaisan suuri määrä liittovaaleissa äänestämättä jättäneitä todistaa, että tyytymättömyys byrokraattisiin ja poliittisen valtapelin halvaannuttamiin liittoihin on suuri. Mutta millaista liittoa SAL ajaa? Mitä on vallankumouksellinen syndikalismi?

Työläisinä meillä on oikeus odottaa, että järjestöt, joiden tarkoitus on taistella etujemme puolesta tulisi olla myös meidän itsemme suoraan hallitsema, ja että päätöksenteon tulisi olla avoin ja demokraattinen. Valitettavasti, kuten monet tiedämmekin omasta kokemuksesta nykyiset liitot eivät sovi noiden vaatimusten rajoihin. Suurimmaksi osaksi liiton rivijäsen voi osallistua liiton toimintaan vain jäsenmaksujen suorittamisella. Liittojohto on valittu pienellä piirillä joskus muinoin epämääräiseksi ajaksi, eikä se kysy rivijäsenistön mielipiteitä.

Mielestämme tällainen ammattiliitto ei ole työväen asialla. Sillä on enemmän yhteistä pomojen kanssa; jo esim. SAK:n vakautusratkaisuun meneminen osoittaa sen.

Vallankumouksellinen syndikalismi ajaa sellaista työväenliittoa, jota työläiset itse hallitsevat demokraattisesti alhaalta ylöspäin. Vain tällainen järjestö voi toimia epätasa-arvoisen ja epäoikeudenmukaisen järjestelmän murskaamiseksi.

Tietenkään ammattiyhdistysliikettä ei uudisteta vaihtamalla vanha johtajisto uusiin, sillä uusista tulisi ajan mittaan yhtä mädäntyneitä ja itsekeskeisiä byrokraatteja. Me tarvitsemme uusia järjestäytymismalleja, jotka eivät perustu johtajiin ja ylhäältä alas suuntautuvaan byrokraattiseen hallintoon. Tällaista organisaatiota on kutsuttu liitoiksi, työväenneuvostoiksi ym.

Ajamassamme järjestömallissa suuret päätökset ja toimintalinjat päätettäisiin yleisissä joukkokokouksissa eli niin että ne joita päätökset koskevat saavat osallistua prosessiin tasavertaisina. Luottamushenkilöt eivät toimisi johtajina, vaan edustajina rivimiehistön antamilla valtuuksilla. Luottamustehtäviin ei myöskään valittaisi ketään pysyvästi, vaan toimiaika rajattaisiin esim. vuoteen tai kahteen.

Tällaisen liiton saavuttamiseksi haluamme rohkaista työläisiä muodostamaan työpaikoilleen liittojen ulkopuolisia toimintaryhmiä taistelemaan pomoja ja ay-byrokraatteja vastaan työväen itsehallinnon puolesta. Näistä toimintaryhmistä voisi syntyä todellinen suoraa toimintaa, solidaarisuutta ja suoraa demokratiaa käyttävä vallankumouksellinen työväenliitto. Tätä on vallankumouksellinen syndikalismi!

Artikkeli on julkaistu Kapinatyöläinen #3 (3/89) -lehdessä.