Mitä tekemistä anarkismilla on syndikalismin kanssa?

Anarkismi liitty työväenluokan taisteluun ja vapauteen Valtiosta ja kapitalismista – kaikki jäljitelmät, jotka kieltävät tämän, ovat taantumuksellisia. Syndikalismi on työväenluokan vastarinnan väline Valtion syrjäyttämiseksi, sillä työväenluokan järjestäytyminen taloudellista kamppailua varten kapitalismia ja Valtiota vastaan on keino tuotannon ja jakelun ottamiseksi työntekijöiden hallintaan – ja tämä on aivan muuta kuin parlamentaarisen vallan valtaaminen.

Syndikalismi ei määritelmältään ole välttämättä vallankumouksellinen: syndikalistisista järjestöistä voi tulla reformistisia ja edelleen ne voivat vajota perinteisen ay-pysähtyneisyyden suuntaan, tai syndikalismi voidaan käsittää ammattiliiton johtajien vallaksi eikä niiden, jotka tekevät työn. Mutta yhdistyttyään aitoon anarkismiin siitä tulee vallankumouksellinen ohjelma Valtion ja kapitalismin poistamiseksi.

Väite, että anarkismi olisi pelkkä elämäntapa eikä sillä olisi mitään tekemistä työväenluokan taistelun kanssa, tai että se liittyisi osana kapitalismiin, johtuu eurooppalaisen liberalismin ja amerikkalaisen individualismin tahallisesta sekoittamisesta anarkismiin – tämä on luokkavihollisen juonittelua sekä syndikalismia että anarkismia vastaan.